Основним критерієм роботи Ужгородської швейної фабрики завжди було і залишається - випуск високоякісної продукції. Саме тому на виробництві постійно дотримуються нових технологій, що дає можливість досягати високої якості за порівняно короткий час.

Для виготовлення замальовок та градуювання фабрика застосовує систему "Julivi CAD", яка здійснює конвертацію розкладок та лекал форматів ASSYST, GERBER, ACCUMARC, INVESTRONICA, LECTRA. У розкрійному цеху запроваджена автоматична система розкрою "Investronica".У розпорядженні фабрики - високопродуктивне обладнання світового рівня: механізований настильний комплекс фірми "Kuri", універсальні та спеціальні машини фірм JUKI (Японія), DURKOPP (Німеччина), BROTHER (Німеччина), Union Special (США), встановлені преси фірм Kannegiesser (Німеччина), BRISAY (Німеччина) та обладнання для волого-теплової обробки фірм VEIT (Німеччина) і PRIMULA (Греція).

ПрАТ "Ужгородська швейна фабрика" одним з перших у легкій промисловості України акредитоване незалежною агенцією з Великобританії по системі управління якістю ISO 9002:1994. У 2002 р. здійснено перехід до новішого стандарту - ISO 9002:2000.

Якість виробів забезпечується 100%-ним контролем продукції на всіх етапах виробництва: перевірка крою, контроль у потоці та на кінцевому етапі, Завдяки гнучкості системи, підприємство може запроваджувати різні методи забезпечення якості, відповідно до вимог, які висуває замовник.